AGB

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu miracolofashion.com, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Miracolo Fashion s.r.o., Vyšehradská 12, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 06, sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im, zákazník bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach.

2. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.
- predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva bez daňového dokladu, pri platbe kartou, nakoľko faktúra je vopred zaslaná automaticky s informáciou o vašej objednávke. Pri platbe na dobierku je faktúra odoslaná spolu s tovarom.
- v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky, žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet. Tiež si predávajúci vyhradzuje právo na autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade neuskutočnenej autorizácie objednávateľom, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.
- za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
- nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:
-kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode miracolofashion.com. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky.
Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.
3. Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 7 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.
5. Platby za tovar a poštovné
DOBIERKA: Objednaný tovar zasielame poštou doporučene, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.
Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku pri platbe na dobierku je 3 € pri dobierke Slovenskej pošty. Ceny sú vrátane DPH.
Cena poštovného (vrátane balného) pri platbe na účet je 3 €. Ceny sú vrátane DPH.
PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je možné vykonať aj vopred, prevodom na účet.
Ak chcete využiť túto možnosť, stačí si objednať tovar a pri dokončovaní objednávky zaškrtnúť kolonku platba vopred na účet. Tiež možete do poznámky vypisat Platba vopred na účet, následne vás budeme kontaktovať a zašleme Vám všetky potrebné údaje k platbe.

--------------------------------------